System WEAR SAFE®

System WEAR SAFE®

Produkty techniczne użytkowane w trudnych warunkach podlegają stale mniejszemu lub większemu zużyciu. Jest to normalne i nie jest inaczej także w przypadku żurawi, żurawi portowych, instalacji transportowych oraz ich podzespołów. Wprawdzie takie urządzenia podlegają regularnym kontrolom przeprowadzanym przez specjalistów, towarzystwa klasyfikacyjne i inne instytucje, ale dotychczas było bardzo trudne, a nawet niemożliwe, dokonanie trafnej oceny stopnia zużycia rowków linowych i oszacowanie, czy możliwe jest dalsze bezpieczne użytkowanie krążka.

Tak było do tej pory. Od teraz dzięki opatentowanemu i dostępnemu na życzenie klienta systemowi WEAR SAFE ® możliwe jest załatanie tej krytycznej luki w monitorowaniu żurawi i urządzeń transportowych. W przyszłości możliwa będzie, także dla nieprzeszkolonych pracowników, ocena stopnia zużycia krążka linowego poprzez przeprowadzenie prostej kontroli wzrokowej. Dzięki temu zbędne stają się kosztowne pomiary oraz interpretacja wyników pomiarów i własna ocena stanu zużycia. Należy jedynie wykluczyć, że występujące obciążenie skośne liny jest tak duże, że rowek linowy jest głównie lub wyłącznie zużyty tylko po jednej stronie. Jest to jednak niezbędne w każdym przypadku i nie można tego uniknąć także z uwagi zapewnienie wytrzymałości.

System WEAR SAFE® składa się z wbudowanego w powierzchnię bieżną krążka linowego, wyraźnie różniącego się kolorem od rowka elementu zużywalnego, którego odporność na zużycie jest mniejsza niż otaczającego go materiału rowka. Głębokość elementu zużywalnego odpowiada dopuszczalnej głębokości zużycia krążka linowego. Oznaczenie widoczne na zewnętrznej stronie wieńca krążka linowego wskazuje, gdzie znajduje się element zużywalny, aby nie było potrzeby kontroli wzrokowej całego obwodu krążka linowego. Krótkie oczyszczenie tego miejsca od razu uwidacznia sytuację: jeżeli wciąż widać element zużywalny, krążka linowego można dalej bezpiecznie używać. Jeżeli elementu zużywalnego nie widać, oznacza to, że rowek jest już mocno zużyty i krążek linowy trzeba szybko wymienić. Wymagane odstępy między kolejnymi kontrolami są oczywiście zależne od danego przypadku zastosowania oraz intensywności użytkowania. W razie potrzeby możemy Państwu zaoferować także rozwiązania indywidualne.
Dzięki systemowi WEAR SAFE® stopień zużycia mają Państwo pod stałą kontrolą. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

Prosimy o kontakt, chętnie przygotujemy dla Państwa ofertę.

Broszura produktu w formacie PDF