Dopuszczenia i certyfikaty jakości

Dopuszczenia i certyfikaty jakości:

Tam, gdzie zachodzi potrzeba transportu dużych ładunków i obiektów, bezpieczeństwo musi mieć najwyższy priorytet. Dlatego w sytuacji szczególnie istotnych przypadków zastosowania lub gdy wymagają tego przepisy albo inne uregulowania, włączamy do działania także zewnętrzne jednostki kontroli. Kontrolują one i sprawdzają nie tylko wyposażenie, pracowników i stosowane procesy produkcji, ale też w ramach pojedynczych projektów dostarczane produkty, nadzorują produkcję i potwierdzają, że przestrzegano wszystkich przepisów i standardów istotnych dla danego projektu. W planach przeglądów i kontroli określamy i dokumentujemy wszystkie działania, przepisy i zakresy kontroli, konieczne dla danego projektu i w razie potrzeby poddajemy je nadzorowi oraz potwierdzeniu przez zewnętrzne jednostki kontroli. W ten sposób upewniamy się, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi konstrukcyjne i technologii produkcji.

Firma C. u. A. Heiderich regularnie współpracuje z towarzystwami klasyfikacyjnymi, takimi jak np. ABS, DNV-GL, LRS, RINA itp. Oczywiście odbiory mogą przeprowadzać także towarzystwa niewymienione na tej liście. Posiadamy wszystkie istotne certyfikaty i dopuszczenia. Dla poszczególnych typów krążków linowych możemy przedłożyć specjalne dopuszczenia produktów wystawione przez dane towarzystwa klasyfikacyjne dla określonych przypadków zastosowania, np. dla techniki portowej. Poza tym, niemieckie towarzystwo TÜV przyznało nam certyfikaty badania typu na spawane krążki linowe. Dzięki temu możemy spełnić nawet najwyższe wymogi dotyczące jakości i dokumentacji naszych produktów.