Bloczki do lin konopnych i stalowych

Bloczki do lin konopnych i stalowych

Wszystkie elementy naszych bloczków do lin konopnych i stalowych są szczególnie mocne i solidnie wykonane, w oparciu o obecny stan wiedzy technicznej i zasadę poczwórnego bezpieczeństwa. Zamontowane haki i skrętne oka podłużne są kute i obrabiane zgodnie z normami DIN. Program dostawy obejmuje jedno- i wielokrążkowe bloczki linowe oraz wersje rozkładane.

Lekkie krążki budowlane lub przeładunkowe

Z kabłąkiem krzyżowym ze stali i obrotowym hakiem z zabezpieczeniem, polakierowane w kolorze szaro-niebieskim. Wbudowane są krążki do lin nr 19 z szarego żeliwa z wywierconym otworem w piaście, nieobrobiony rowek.

Lekkie krążki budowlane lub przeładunkowe