Bloczki do lin konopnych i stalowych

Bloczki do lin konopnych i stalowych

Wszystkie elementy naszych bloczków do lin konopnych i stalowych są szczególnie mocne i solidnie wykonane, w oparciu o obecny stan wiedzy technicznej i zasadę poczwórnego bezpieczeństwa. Zamontowane haki i skrętne oka podłużne są kute i obrabiane zgodnie z normami DIN. Program dostawy obejmuje jedno- i wielokrążkowe bloczki linowe oraz wersje rozkładane.

Krążki wyciągane

Z nieruchomym kabłąkiem do zawieszania i obudową ze stali, boczne otwieranie z użyciem nakrętki skrzydełkowej, galwaniczne ocynkowanie na połysk. Wbudowane są krążki linowe nr 170 z aluminium z tulejką z czerwonego żeliwa.

Krążki wyciągane