Bloczki do lin konopnych i stalowych

Bloczki do lin konopnych i stalowych

Wszystkie elementy naszych bloczków do lin konopnych i stalowych są szczególnie mocne i solidnie wykonane, w oparciu o obecny stan wiedzy technicznej i zasadę poczwórnego bezpieczeństwa. Zamontowane haki i skrętne oka podłużne są kute i obrabiane zgodnie z normami DIN. Program dostawy obejmuje jedno- i wielokrążkowe bloczki linowe oraz wersje rozkładane.

Krążki do bram składanych, ręcznie napędzanych bram stalowych

Z dociskanym łożyskiem kulkowym z pośrednictwem nakrętki, kabłąk ze stali ze wspawanym wrzecionem z ciągnionym na jasno okrągłym prętem stalowym, ocynkowane. Wbudowane są krążki prowadzące z hartowanej specjalnej stali, ze stożkowo-kulkowym łożyskiem lub NG 1 i 8 z dwoma precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, zabezpieczone przed pyłem i wodą, lekka, cicha praca.

Krążki do bram składanych, ręcznie napędzanych bram stalowych