Bloczki do lin konopnych i stalowych

Bloczki do lin konopnych i stalowych

Wszystkie elementy naszych bloczków do lin konopnych i stalowych są szczególnie mocne i solidnie wykonane, w oparciu o obecny stan wiedzy technicznej i zasadę poczwórnego bezpieczeństwa. Zamontowane haki i skrętne oka podłużne są kute i obrabiane zgodnie z normami DIN. Program dostawy obejmuje jedno- i wielokrążkowe bloczki linowe oraz wersje rozkładane.

Krążki do bram przesuwnych do spawania

Do ręcznie napędzanych stalowych bram, kabłąk z ocynkowanej stali. Wbudowane są krążki prowadzące nr 1040 z szarego żeliwa lub w przypadku rozmiaru 160 krążek prowadzący nr 1400 ze stali, z precyzyjnym zwykłym łożyskiem kulkowym zapewniającym lekką i cichą pracę.

Krążki do bram przesuwnych do spawania