Bloczki do lin konopnych i stalowych

Bloczki do lin konopnych i stalowych

Wszystkie elementy naszych bloczków do lin konopnych i stalowych są szczególnie mocne i solidnie wykonane, w oparciu o obecny stan wiedzy technicznej i zasadę poczwórnego bezpieczeństwa. Zamontowane haki i skrętne oka podłużne są kute i obrabiane zgodnie z normami DIN. Program dostawy obejmuje jedno- i wielokrążkowe bloczki linowe oraz wersje rozkładane.

Krążki do bram przesuwnych do spawania

Do ręcznie napędzanych stalowych bram, kabłąk z ocynkowanej stali. Wbudowane są krążki kierownicze ze stali z precyzyjnym łożyskiem kulkowym, zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych, lekka, cicha praca.

Krążki do bram przesuwnych do spawania