Bloczki do lin konopnych i stalowych

Bloczki do lin konopnych i stalowych

Wszystkie elementy naszych bloczków do lin konopnych i stalowych są szczególnie mocne i solidnie wykonane, w oparciu o obecny stan wiedzy technicznej i zasadę poczwórnego bezpieczeństwa. Zamontowane haki i skrętne oka podłużne są kute i obrabiane zgodnie z normami DIN. Program dostawy obejmuje jedno- i wielokrążkowe bloczki linowe oraz wersje rozkładane.

Ciężkie krążki do lin stalowych z szarego żeliwa

Toczony rowek, wywiercony otwór w piaście, z pełnym dnem. Dostępne również z tuleją z czerwonego żeliwa (wersja „R”). Wszystkie wymiary w mm.

Ciężkie krążki do lin stalowych z szarego żeliwa