Bloczki do lin konopnych i stalowych

Bloczki do lin konopnych i stalowych

Wszystkie elementy naszych bloczków do lin konopnych i stalowych są szczególnie mocne i solidnie wykonane, w oparciu o obecny stan wiedzy technicznej i zasadę poczwórnego bezpieczeństwa. Zamontowane haki i skrętne oka podłużne są kute i obrabiane zgodnie z normami DIN. Program dostawy obejmuje jedno- i wielokrążkowe bloczki linowe oraz wersje rozkładane.

Ciężkie krążki budowlane i przeładunkowe do liny stalowej

Z kabłąkiem krzyżowym ze stali o obrotowym hakiem, wcześniej DIN 688, z zabezpieczeniem, polakierowane w szaro-niebieskim kolorze. Wbudowane są krążki linowe nr 23 z szarego żeliwa z wywierconym otworem w piaście, toczony rowek. Nieobrobiony rowek tylko przy średnicy krążka 310 mm. Dostępny również z długim krętlikiem (nr zam. 22 ö) lub łożyskiem wałeczkowym (wersja „W”).

Ciężkie krążki budowlane i przeładunkowe do liny stalowej